Skip to main content

Programmeringskonsult
Nybyggnad, utbyggnad eller ombyggnad

Oavsett vilket projekt du står inför så kan vi finnas med som resurs. Vi har erfarenheter av att programmera i små och stora projekt, och besitter kunskap och erfarenhet av många av de ledande teknikerna.


PHP

Vid programmering av större applikationer och tjänster är det är det en stor fördel att jobba i kända ramverk. Vi har levererat lösningar med flera av de största på marknaden men även testat många av de mindre. Ramverk som vi använder dagligen och känner oss väldigt hemma med är Laravel, Symfony, WordPress, och Slim.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring fördelarna respektive nackdelarna med att välja ett specifikt PHP-ramverk.

JavaScript

JavaSript har under de senaste åren gått framåt med raketfart. Mycket tack vare uppdateringar i språket med es6, bättre stöd i webbläsare, och tusentals moduler som utvecklas och släpps som Open Source-projekt. Tjänster, applikationer och verktyg som är helt byggda med JavaScript som grund är idag vanligt förekommande och något som vi dagligen stöter på. I takt med dess ökande populäritet utvecklas även ramverk och verktyg för att bättre hantera de möjligheter som JavaScript ger.

Vi har stor kunskap om grundspråket och flera av de mest populära och moderna ramverken för JavaScript. Några av de stora ramverk och verktyg vi jobbar med är Node.js, Vue.js, React, jQuery, Webpack, Gulp, och AngularJS.