Skip to main content

Programmeringskonsult
Nybyggnad, utbyggnad eller ombyggnad

Oavsett vilket projekt du står inför så kan vi finnas med som resurs. Vi har erfarenheter av att programmera i små eller stora projekt och besitter kunskap och erfarenhet av många av de ledande teknikerna.


PHP

Vid programmering av större applikationer och tjänster är det är det en stor fördel att jobba i kända ramverk. Vi har levererat lösningar med flera av de största på marknaden men även testat många av de mindre. Ramverk som vi har bra koll på är Laravel, Zend Framework, CodeIgniter, Symfony och Slim.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring fördelarna respektive nackdelarna med att välja ett specifikt PHP-ramverk.

JavaScript

Språket som många såg ner på, något som var enkelt och hade låg status har sedan flera år tillbaka gått framåt med stormfart. Tjänster, applikationer och verktyg som är helt byggda med JavaScript som grund är idag vanligt förekommande och något som vi dagligen stöter på. I takt med dess ökande populäritet utvecklas även ramverk och verktyg för att bättre hantera de möjligheter som JavaScript ger.

Vi har stor kunskap om grundspråket och flera av de mest populära ramverken för JavaScript. Några av de ramverk vi jobbat med är jQuery, Node.js, Backbone.js, Underscore.js, Handlebars och AngularJS.

E-handel

Handel över Internet öppnar upp helt nya möjligheter för företagare att driva sina affärer. Oavsett om du behöver en enklare webbshop eller en mer avancerad internationell lösning kan vi hjälpa dig.

Vi har jobbat med både WooCommerce och Magento som är stora och populära e-handelssystem för både enkla och mer avancerade webbshoppar. Behöver du en helt ny webbshop eller är ute efter en unik lösning för din befintliga? Vi kan hjälpa dig!

SEO

De flesta vet idag att det är viktigt att synas högt upp i sökresultatet hos Google. Vi ser till att din webbplats har de förutsättningar som krävs för att finnas där. Tillsammans med erfarenheter kring OnPage-optimering och kunskaper om Rich Snippets kan vi optimera ditt innehåll så att det väger tungt i Google’s indexering.